Stichting Stadsverhalen

Stichting Stadsverhalen maakt ruimte voor luisteren en vertellen. In
bijeenkomsten vol creativiteit verbinden we verhalen uit de religieuze
tradities met verhalen van gewone mensen van vandaag de dag. Omdat
we geloven dat iedereen iets te vertellen heeft.

Amstelveen is een veelkleurige stad. Haar inwoners komen van overal
en nergens. We komen elkaar allemaal tegen, maar kennen elkaar
soms nauwelijks. In onze dynamische stad is iedereen onderweg met
eindeloos veel verhalen. Verhalen vol geloof hoop liefde -uit kerken
tempels, boeken, en nog meer verhalen van je eigen leven, ervaring,
geschiedenis. De Stichting Stadsverhalen wil de rijkdom van verhalen
opzoeken en met elkaar delen. Wij geloven dat je met elkaars verhalen
de ander en jezelf beter leert kennen. Ieder verhaal nodigt uit tot meer
vertellen. Het is geen waarheid, maar stelt een vraag.

Laten je verrassen door verhalen. Hoe meer hoe beter. Kom luisteren,
kom vertellen.

AmstelveenSpreekt